صورت ,برای زمانیست

حلقه‌ی for در زبان بش(Bash) به 2 صورت استفاده میشود.صورت اول آن برای زمانیست که میخواهیم یک کار را جند بار(مثلا 10 بار) تکرار کنیم. صورت دوم آن برای زمانیست که میخواهیم یک مجموعه را پیمایش کنیم.در این مطلب هر دو صورت این حلقه را آموزش میدهم.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : کرم های کامپیوتر
برچسب ها : صورت ,برای زمانیست
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : آموزش حلقه for در برنامه نویسی بش